Bursztyn bałtycki i ciekawostki
Bursztyn bałtycki i ciekawostki

Bursztyn bałtycki i ciekawostki

Powszechnie mówi się, że bursztyn i jego pierwsze „złoża” odkryto gdzieś w okresie triasu, czyli był to okres przypadający na około 200 milionów lat temu. Żywica z tamtego okresu pochodziła z bardzo różnych zakątków świata, czyli nawet takich, o których do dziś nic nie wiadomo.

Z pewnością przez lata kształtował się jej proces polimeryzacji, na który miały wpływ bardzo różne procesy chemiczne oraz inne tego typu zjawiska. Oczywiście bursztyn bardzo się zmieniał na przestrzeni wielu milionów lat, aby uzyskać odpowiednią formę, kształt i przede wszystkim całość jako surowiec, który można wykorzystywać w najróżniejszych dziedzinach. Na pewno na jego ukształtowanie na przestrzeni wieków miały wpływ nie tylko różnego rodzaju chemiczne związki i te, które są związane z powietrzem i jego składem. Bursztyn bałtycki to przede wszystkim bardzo duża zawartość kwasów, gdyż w jego składzie istnieje ich aż 8 %. Inna ciekawostka dotycząca bursztynu bałtyckiego związana jest z jego wydobyciem, otóż tylko i wyłącznie w naszym kraju można go spotkać jako cenne złoża znajdujące się w wodach naszego Morza Bałtyckiego na głębokości, która sięga około 120m.
Napisane przez: