Wszelkie rodzaju bursztynu
Wszelkie rodzaju bursztynu

Wszelkie rodzaju bursztynu

Być może niewielu z nas jest zorientowanych w tematyce związanej z bursztynami dlatego również nie zdaje sobie sprawy z tego jak wiele rodzajów bursztynu występuje lub też występowało na przestrzeni wielu wieków. Z pewnością do tych, które są najbardziej charakterystyczne należą: symetyt, którego występowanie odnotowuje się w największych ilościach w okolicach Włoch, krancyt, który z kolei występuje raczej w okolicach dolnej Saksonii, rumenit, który jak już sama nazwa wskazuje wysapuje w bardzo dużej części Rumuni. Wśród innych odmian bursztynu, który wstępuje na świecie możemy wyróżnić m.

in. keupertyt, cyberyt oraz wszelkie odmiany bursztynu tajmyrskiego, oraz aikaitu, który z pewnością można spotkać w regionie Francji oraz na Węgrzech. Bardzo istotną sprawą jest fakt, że w okresach różnych dziejów też można było odnotować wszelkiego rodzaju odmiany bursztynu, który występował np. na Dominikanie stąd również nazwa bursztyn dominikański. To właśnie z tymi okolicami pochodzenia bursztynu kojarzyło się z okresem trzeciorzędu. Inny rodzaj bursztynu, który także pochodził z zupełnie innego okresu w dziejach ziemi to bursztyn libański, z kolei na okres występowania tego rodzaju bursztynu składał się w głównej mierze okres kredy. Na świecie także istnieje bardzo wiele innych odmian bursztynu z tym, że nie są już one tak bardzo znane ani tez zbytnio popularne.
Napisane przez: